EFFEKTIVT OCH MILJÖVÄNLIGT SKYDD MOT SNYTBAGGE

VARFÖR CONNIFLEX

Ett skydd helt fritt från giftiga bekämpningsmedel.

Bevisad skyddseffekt.

En behandling räcker.

METOD

Att behandla plantan med Conniflex innebär att plantan skyddas med en beläggning av sand, som limmas fast på plantan. Skyddet hindrar snytbaggen från att skada barken. Så här fungerar det:

  1. LIMNING

    I limmaren får plantan först en vattenhinna över sig. Sedan läggs det på ett vattenbaserat lim, som rinner längs stammen. För att vara säker på att limmet når ända ned på stammen, eftersom snytbaggen kryper från marken och uppåt, ställs plantan på en vibrationsplatta som fördelar limmet.

  2. SANDNING

    I sandaren blåser man på små fina sandkorn med hjälp av tryckluft. Sanden fastnar i limmet på plantan. Även om kornstorleken på sanden är mycket liten är den tillräckligt stor för att snytbaggen inte ska kunna nå över den med sina käftar. Samtidigt är sandkornen inte för stora, så att det kan bildas luckor där snytbaggen kan komma emellan. Allt detta sköts automatiskt inne i sandaren, som är en sluten enhet. Det är bra för arbetsmiljön. Plantornas vikt påverkas inte av sanden.

  3. TORKNING

    I torkskåpen torkas limmet. Det görs kontrollerat så att plantan inte torkar eller skadas. Sedan är skyddet klart och plantan förs vidare på transportbanden för att bli nedpackad i lådor.

EFFEKTIVT OCH MILJÖVÄNLIGT

CONNIFLEX ÄR EFFEKTIVT OCH MILJÖVÄNLIGT

Det finns en metod för att skydda skogsplantor mot snytbagge. Skyddet heter Conniflex. Det är effektivt och miljövänligt. Conniflex innehåller inga insektsdödande kemikalier. Ändå är skyddseffekten lika stor som för insekticiderna. Skyddseffekten sitter dessutom i under hela den period som är mest kritisk för den nyplanterade plantan, de två första åren. En behandling räcker.

OM INSEKTICIDER

Insekticider är kemiska substanser som är särskilt giftiga för insekter, men de skadar även vattenlevande organismer och kan orsaka hudirritation och allergi hos människor. Numera är insekticidbehandling av plantor i stort sett utfasad. Enligt nya EU-krav ska icke-kemiska metoder användas i första hand för att minska skadorna.

ANSVARSFULLT SKOGSBRUK

Certifiering av skogsbruk växte fram i början av 1990-talet för att stimulera till ett ansvarsfullt bruk av världens skogar. I Sverige finns två system för certifiering av skogsbruk: FSC® (Forest Stewardship Council) och PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Inget av systemen tillåter användning av kemiska bekämpningsmedel i skogsbruket.

SNYTBAGGEANGREPP

Snytbaggen måste stoppas. Annars kan mer är 80 procent av plantorna dö inom tre år från det att man har planterat ny skog. Därför är det viktigt att skydda plantorna från snytbaggens gnag. Särskilt kritiskt är det under det första och andra året efter plantering. Det kan bli avsevärda mängder bark som gnags bort på varje hektar skogsmark. Varje snytbagge äter i genomsnitt 23 mm2 bark per dygn på sommaren.

SNYTBAGGEN

Snytbaggen är en allvarlig skadeinsekt i skogen. Den angriper framförallt de unga och känsliga barrträdsplantorna. Det gör den genom att gnaga av den tunna barken. Utan den skyddande barken dör plantan.

Snytbaggen måste stoppas. Annars kan mer är 80 procent av plantorna dö inom tre år från det att man har planterat ny skog. Därför är det viktigt att skydda plantorna från snytbaggens gnag. Särskilt kritiskt är det under det första och andra året efter plantering. Det kan bli avsevärda mängder bark som gnags bort på varje hektar skogsmark. Varje snytbagge äter i genomsnitt 23 mm2 bark per dygn på sommaren.

Snytbaggen är en kostsam insekt för skogsbruket. Att plantera om skog är dyrt. Och skadad skog växer dåligt. Det har uppskattats att snytbaggen orsakar skogsbruket skador för hundratals miljoner kronor. Varje år.